Články a komentáře

GDPR a osobní údaje předávané mobilními operátory bankám

Jedná se o relativně nový nástroj kreditního hodnocení, který funguje v celé řadě jurisdikcí a je založen na principu spolupráce všech hlavních telekomunikačních operátorů a bank. Oficiálně slouží jako pomocné měřítko zejména u mladších žadatelů o úvěry, kde banky nemají k dispozici dostatečnou úvěrovou historii. Operátor má díky své činnosti…

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML Zákon"), a další související zákony (dále jen "AML Novela"). AML Novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 o…

Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy – Závěrečné poznámky a nedávné judikaturní a legislativní novinky - 4. díl

V předchozích pojednáních jsme si přiblížili valorizaci nezabavitelného minima pro rok 2018 a postupy při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy. Tentokrát naposledy, a to k některým specifickým otázkám: Jak postupovat při pracovní neschopnosti povinného zaměstnance přesahující 14 dnů.

O pronajímatelích a lidech

Spory mezi pronajímateli bytu a jejich nájemci patří mezi běžné záležitosti, jež řeší právníci zabývající se občanským právem. Problém přitom může vzniknout jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. V tomto článku bych se chtěla zabývat několika spornými otázkami, se kterými jsme se setkali v rámci naší praxe, přičemž meritum věci vždy…

Video

Týden v české justici 12.2.-18.2.2018

Kdybych měl říct jeden jediný důvod, proč skupina epravo.cz existuje, je to určitě touha šetřit vám čas. Abyste ho mohli využít pro něco příjemnějšího než hledáním aktuálních informací v mnoha desítkách zdrojů. Protože čas na věci, na kterých opravdu záleží, je to nejcennější, co v životě máme.

Konflikt mezi rodiči a výběr základní školy dítěte

Spory o děti patří v soudní praxi k těm nejhorším. Tím spíše bývá kladen důraz na rychlé rozhodování obecných soudů, neboť v tomto případě více než v jiných hrozí nebezpečí z prodlení. Ústavní soud České republiky se nedávno, v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3749/17, vyjádřil ke střídavé péči a také k rychlosti rozhodování obecných soudů. V tomto…

Lze opožděně podávanými námitkami zablokovat zadávací řízení veřejné zakázky?

Autor tohoto textu se v nedávné době setkal s otázkou, zda je nově možné, aby opožděně podávanými námitkami bylo zadavateli zabráněno v řádném dokončení zadávacího řízení veřejné zakázky, tj. v uzavření smlouvy. Byť se po prvním přečtení může jevit, že výše uvedená situace není reálná, tak nelze vyloučit, že někteří zadavatelé se i s takovouto…

Aktuálně

Advokátní kancelář Dentons se přestěhovala do nového sídla v Praze

Pražská kancelář Dentons, která je součástí největší právní firmy na světě, se přestěhovala do nového sídla na adrese V Celnici 6 v Praze 1.

CHSH Kališ & Partners rozšiřuje svůj tým

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokáta Matěje Bolka.

RENOMIA GROUP radí advokátům v oblasti profesního pojištění

RENOMIA GROUP, jednička na trhu v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti pojištění, risk managementu a poradenství od roku 2011 spolupracuje i se společností WI-ASS ČR s.r.o. Ta se specializuje na pojištění profesní odpovědnosti advokátů. Advokát odpovídá klientovi za újmu podle zákona o advokacii, a proto musí mít povinně uzavřené…

Knižní novinky

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
Pavla Bejčková

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé...

Správní právo - Casebook
Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi,...

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář
Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně...

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář
Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České...