Články a komentáře

Je nutné ve společnosti s ručením omezeným ke změně společenské smlouvy při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu?

Tato právní otázka je předmětem veřejné diskuse posledních několika let a nutno uvést, že ačkoli právní věda již došla k jejímu řešení, soudní praxe se s ní, jakož i interpretačními úskalími s touto otázkou spojenými dodnes zcela nevypořádala.

Kvalifikační dohoda

U kvalifikačních dohod je nezbytné důsledně rozlišovat, zda se jedná o dohodu o zvýšení kvalifikace, nebo o dohodu o prohloubení kvalifikace. Z § 234 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že dohodu o zvýšení kvalifikace je možné uzavřít bez ohledu na výši předpokládaných nákladů, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace…

Modernizace Úmluvy 108, základního nástroje Rady Evropy pro ochranu osobních údajů

Rada Evropy a Úmluva 108

Ve stínu mediální bubliny jménem GDPR, neboli obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1], zůstala tak trochu nepovšimnuta skutečnost, že na půdě Rady Evropy došlo na jaře tohoto roku ke shodě nad návrhem modernizace tzv. Úmluvy 108, plným názvem Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních…

Dědění nároku na odškodnění duševních útrap způsobených usmrcením osoby blízké zůstaviteli (i dědici)

Nejvyšší soud potvrdil, že nárok na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením na zdraví blízké osobě, přechází na dědice za stejných podmínek jako bolestné. A proto i dosud neuspokojený nárok na odškodnění je možno zdědit.

Video

Statutární orgán SVJ: nechtěná funkce s neúměrnou zodpovědností?

Stále více společenství vlastníků jednotek řeší problém, kdy s blížícím se koncem funkčního období voleného statutárního orgánu není žádný zájemce, který by se do čela SVJ nechal zvolit a svoji funkci dobrovolně přijal. Mnohdy se totiž stává, že takto zvolené osoby přijmou svou funkci pouze z důvodu toho, že není nikdo jiný, kdo by se této funkce…

K zástavnímu právu při nedobrovolných dražbách – příspěvek k diskuzi

Při své praxi jsem se setkala se zajímavým případem zániku zástavního práva věřitele při nedobrovolné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“), se kterým bych chtěla čtenáře Právních rozhledů seznámit.

Uzavření manželství, změna příjmení a s tím související ohlášení a změna osobních dokladů

Svatební den. Je dnem, na který se pár velice dlouho připravuje a plánuje jej k „dokonalosti“ mnohdy i rok či dva dopředu, avšak při plánování, koho pozvat a jakou barvu svatby zvolit často lidé zapomínají i na povinnosti, které sebou uzavření manželství přináší, a to zejména ohlášení změny osobních údajů na příslušných úřadech, a s tím…

Aktuálně

INFO.CZ: Sex, vraždy i právní rozbory pohádek. Daniela Kovářová napsala děsivé povídky. Právní tipy na léto 2

Dvanáctá kniha bývalé ministryně spravedlnosti, advokátky a spolupracovnice INFO.CZ Daniely Kovářové nese název Podivné povídky. Jde i o trefnou charakteristiku 25 příběhů, které spojují překvapivé tečky, humor i mrazení z neviděné přítomnosti a možné budoucnosti. Kovářová navíc plně využívá právní pohled na svět, stejně jako svou specializaci na…

HAVEL & PARTNERS v 1. pololetí 2018 opět ekonomicky rostla, a to dvouciferným tempem. Plán výnosů překročily všechny její kanceláře

Největší česko-slovenská právnická firma HAVEL & PARTNERS zaznamenala v první polovině roku 2018 další výrazný ekonomický růst. Podílely se na něm všechny její kanceláře s hospodářskými výsledky, které předčily ambiciózní plány pro dané období. Obrat za čisté právní služby se dohromady meziročně zvýšil o 13,4 %, tomu adekvátně odpovídá i nárůst…

Andrea Lesňáková posílila nemovitostní tým CEE Attorneys

Mgr. Bc. Andrea Lesňáková posílila k červenci 2018 tým nemovitostního práva mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys.

Knižní novinky

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář
Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Naturalizace v České republice
Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Příspěvkové organizace 2018–2019
Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti...

Compliance programy (nejen) v České republice
Klára Hurychová, Michal Sýkora

Publikace představuje praktický úvod do problematiky compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla...