Produkty z kategorie konference

     

Insolvenční správce je podle insolvenčního zákona povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit
GDPR před startem

GDPR před startem

12. dubna 2018

Novému nařízení EU, za jehož nedodržení hrozí až půlmiliardová pokuta, se žádná organizace nevyhne. Pár týdnů před startem je pravý čas na výklad finální podoby nových pravidel ochrany osobních dat s využitím aktualizovaných informací, které průběžně doplňují původní znění normy.
Konference účastníky proto seznámí nejen s obsahem nařízení EU...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Tématem konference bude ohlédnutí za zásadní novelou zákoníku práce a zákona o inspekci práce po více než roční praktické aplikaci.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Proč je forma řešení majetkových sporů rozhodčím řízení stále efektivní alternativou k obecnému soudnictví? Respektují obecné soudy rozhodčí řízení jako alternativní formu rozhodování či vnímají rozhodčí řízení jako svoji konkurenci? Jaké jsou aktuální vývojové trendy v řízení před stálými rozhodčími soud? Může být stálý rozhodčí soud při...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Svěřenské fondy jsou upraveny v českém právu od roku 2014, ale teprve v poslední době začaly být intensivněji užívány v praxi pro rozsáhlejší majetkové podstaty. První a zatím jediná novela nového občanského zákoníku se v podstatné míře věnuje právě svěřenským fondům, a to úpravou jejich evidence, která vstoupí v účinnost 1. ledna 2018.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit
Compliance Forum 2018

Compliance Forum 2018

31. května 2018

Zveme Vás na Compliance forum 2018. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností...

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit