Knižní novinky

Správní právo - Casebook (E-kniha)

Správní právo - Casebook (E-kniha)

Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi,...

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti (E-kniha)

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti (E-kniha)

Jana Krbová

Publikace přináší stručný přehled nejmodernějších přístupů managementu, který koresponduje s tématy, jako je znalostní a kreativní ekonomika, a vyúsťuje do konceptů participace veřejnosti a společenské odpovědnosti veřejné...

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Pavla Bejčková

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé...

Správní právo - Casebook

Správní právo - Casebook

Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi,...

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Pavla Bejčková

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé...

Správní právo - Casebook (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Správní právo - Casebook (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi,...

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně...

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně...

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně...

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (E-kniha)

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (E-kniha)

Pavla Bejčková

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé...

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář

Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České...

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České...

Teorie finančního práva a finanční vědy (E-kniha)

Teorie finančního práva a finanční vědy (E-kniha)

Michael Kohajda, Milan Bakeš, Radim Boháč, Marie karfíková, Petr Kotáb, Hana Marková, Petr Novotný, Pavlína Vondráčková, Roman Vybíral

Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách.
Monografie je...

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář (E-kniha)

Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář (E-kniha)

Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České...

Insolvenční zákon. Komentář - 4. vydání

Insolvenční zákon. Komentář - 4. vydání

Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žižlavský

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.,...

Insolvenční zákon. Komentář - 4. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Insolvenční zákon. Komentář - 4. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žižlavský

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.,...

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (2012)

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (2012)

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)

Důležitým právním nástrojem v oblasti mezinárodního obchodního styku je již více jak třicet let Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která byla přijata ve Vídni v roce 1980. Tato Úmluva představuje moderní...

Kritika právní odpovědnosti (E-kniha)

Kritika právní odpovědnosti (E-kniha)

Václav Janeček

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost...

Oceňování služebností: teorie a praxe

Oceňování služebností: teorie a praxe

Jakub Hanák, Kristýna Kuhrová, Jan Sedláček

Přinášíme vám ucelenou publikaci zabývající se otázkou ocenění služebností, která byla vždy velmi citlivou záležitostí a na kterou existuje mnoho názorů a pohledů.
Snahou autorů je poskytnout všem subjektům (zejména...

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi...