Knižní novinky

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (E-kniha)

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář (E-kniha)

Ladislav Vojáček

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním...

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení - 2. vydání (E-kniha)

Robert Waltr

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (E-kniha)

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (E-kniha)

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním minimu. Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková

Zákon o pomoci v hmotné nouzi i zákon o životním existenčním minimu nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007 a od té doby prošly oba zákony mnohými novelizacemi. Komentář poskytuje výklad všech ustanovení, jejich vnitřní provázanost a...

Identifikační genetika v právní praxi

Identifikační genetika v právní praxi

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Identifikační genetika v právní praxi (E-kniha)

Identifikační genetika v právní praxi (E-kniha)

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Identifikační genetika v právní praxi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Identifikační genetika v právní praxi (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jiří Kožina

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů.
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je...

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků

Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

Rozvoj vědy je často proklamovanou prioritou politiků na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Veřejné politiky v oblasti vědy se však zaměřují především na institucionální rámec výzkumných institucí, objem financování...

meritum Daň z příjmů 2018

meritum Daň z příjmů 2018

Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

Rozvoj vědy je často proklamovanou prioritou politiků na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Veřejné politiky v oblasti vědy se však zaměřují především na institucionální rámec výzkumných institucí, objem financování...

meritum Daň z příjmů 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

meritum Daň z příjmů 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků (E-kniha)

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků (E-kniha)

Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška, Jakub Harašta

Rozvoj vědy je často proklamovanou prioritou politiků na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Veřejné politiky v oblasti vědy se však zaměřují především na institucionální rámec výzkumných institucí, objem financování...

meritum Daň z příjmů 2018 (E-kniha)

meritum Daň z příjmů 2018 (E-kniha)

Jiří Vychopeň

meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018

Zdeňka Hušáková

meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zdeňka Hušáková

meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je...

Nemovité věci v podnikání - 3. vydání (E-kniha)

Nemovité věci v podnikání - 3. vydání (E-kniha)

Jiří Vychopeň

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se...

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních vod".
Kniha...

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí (E-kniha)

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí (E-kniha)

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních vod".
Kniha...