Video archiv

Rozhovor s Karin Pomaizlovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Karin Pomaizlová, advokátka mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing. Řeč byla o jejím ocenění "Managing Intellectual Property IP Stars", také o právu duševního vlastnictví a nejnovějších trendech tohoto právního odvětví, dále o možných úskalích v rámci nadcházejícího brexitu ve vztahu k právu na duševní…

Rozhovor s Josefem Baxou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Hovořili jsme o jeho nové roli potom, co opustil funkci předsedy NSS, jaká byla jeho cesta ke správnímu právu, jaké má správní soudnictví aktuální problémy, dále o jeho názoru na současný stav české justice, padl také dotaz na okolnosti kauzy zásahu hradního aparátu…

Rozhovor s Radimem Neubauerem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme například o tom, jakými tématy žije Notářská komora v letošním roce, dále o sníženém zájmu o vstup do notářské profese a o důvodu, proč se tak děje, také o tom, jaké další služby můžou notáři nabídnout. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Karlem Muzikářem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát a řídící partner AK Skils. Hovořili jsme o jeho cestě k advokacii, o tom, jací byli klienti a styl advokacie v raných devadesátých letech a jaký je dnes, jaké vidí trendy v advokacii u nás i v zahraničí, a také o plánech advokátní kanceláře Skils do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Vladimírem Plášilem

Hostem studia epravo.cz byl tentokrát JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR. Zhodnotili jsme novelu exukučního řádu a to, zda řeší problematiku místní příslušnosti, dále jsme hovořili o účinnosti nového tarifu, o výhledu vývoje exukutorské profese a také o možném rozšíření aktivit exekutorů. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, advokát a partner AK MT Legal. Hovořili jsme o tom, co je největší náplní činnosti kanceláře, také o specializaci na hornické právo, o působnosti kanceláře napříč Českou republikou, o změnách v právní úpravě v oblasti veřejných zakázek, nebo o rozdílech v přístupu k advokacii a klientele v Praze a v…

Rozhovor s Alešem Linhartem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Aleš Linhart, advokát a partner AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti arbitráží a soudních sporů, o četnosti sporů a ochraně investic, jaká je úspěšnost české strany v arbitrážních sporech, jak v funguje vymáhání zahraničních rozhodnutí nebo exekucí, ale také o tom, co…

Rozhovor s Markétou Deimelovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Markéta Deimelová, advokátka a partnerka AK Taylor Wessing Česká republika. Hovořili jsme o aktuálních trendech v oblasti compliance programů a proč je compliance důležité pro podnikatele, o situaci v zavádění u středních podniků, o rozdílech v právní úpravě u nás a v zahraničí, také o novém pojmu whistleblowing…

Rozhovor s Jankem Ledeckým

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Janek Ledecký, zpěvák, hudebník, skladatel, autor. . Hovořili jsme o tom, co ho přivedlo na myšlenku studovat práva, jaké to na studiích bylo, o tom, zda ve svém oboru toto vzdělání využije a také zda si myslí, že autorský zákon dostatečně chrání naše autory. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Petrou Novákovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Petra Nováková, advokátka a zakládající partnerka advokátní kanceláře Nováková & Partners. Hovořili jsme o aktuální daňové legislativě, o aktuálních praktických poznatcích ohledně zajišťovacích příkazů, o názoru na kvalitu rozhodování Finanční správy a o zneužívání trestních příkazů a třeba i budoucnosti daňové…

Rozhovor s Pavlem Jelínkem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Pavel Jelínek, advokát a zakládající partner advokátní kanceláře Jelínek & Partneři. Hovořili jsme o tom jak se advokacie změnila za posledních dvacet let, dále o tom, jaký je rozdíl mezi krajovou a pražskou klientelou, o budoucnosti advokacie jako takové a o plánech kanceláře do budoucna. Odpovědi na tyto a…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Dnes byl hostem studia epravo.cz JUDr. Martin Foukal, předseda pražského sdružení Jednoty českých právníků a bývalý prezident Notářské komory ČR. Hovořili jsme o tom, zda ho "notařina" stále baví, o smyslu a poslání notářství, o tom co se v něm za dvacet let změnilo a jaké služby může nabídnout do budoucna. Odpovědi na tyto a další otázky a se…

Rozhovor s Janem Pavelkou

Dnes byl hostem studia epravo.cz Mgr. Jan Pavelka, zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka. Hovořili jsme o specializaci a druzích práva, kterými se advokátní kancelář zabývá, také o tom, co to je advokátní kancelář typu boutique, dále o mezigeneračním převodu majetku a o svěřenských fondech, o strategickém poradenství a dalším. Odpovědi…

Rozhovor s Petrem Hůrkou

Hostem studia epravo.cz byl doc. JUDr. Petr Hůrka Ph.D., člen legislativní rady vlády, náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí a člen katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PFUK. Mluvili jsme například o budoucnosti pracovního práva, o aktuálních evropských trendech úpravy pracovního práva, hypotetickou otázku o tom, zda…

Rozhovor s Janem Vychem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing. Jan Vych, řídící partner advokátní kanceláře Vych & Partners. Mluvili jsme například o historii advokátní kanceláře, o porovnání obtížnosti vyhledávání nových klientů v minulosti a dnes, o akvizičních nástrojích nebo o poskytování online právních služeb. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Danielou Šustrovou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Povídali jsme si o katastrální evidenci a její historii, o digitalizaci katastru nemovitostí, o tradici podrobného zpracování pozemkových knih nebo o aplikacích pro uživatele. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Robertem Nešpůrkem

Hostem studia epravo.cz byl partner advokátní kanceláře Havel & Partners, Mgr. Robert Nešpůrek. Povídali jsme si o způsobu fungování této kanceláše na českém advokátním trhu, o způsobech motivace řadových advokátů nebo o portfoliu jejích služeb. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte rozhovoru.
Sledujte epravo.cz

Rozhovor s Janem Kuklíkem

Hostem studia epravo.cz byl děkan pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významný právní historik profesor Jan Kuklík. Povídali jsme si o sociálních sítích, o způsobech fakultní komunikace s učiteli a se studenty, o zpětné vazbě od studentů, také o generační výměně a o zavedení povinné praxe, jako součásti studia. Odpovědi na tyto a další…

Rozhovor s Janem Latou

Hostem studia epravo.cz byl státní zástupce z nejvyššího státního zastupitelství a prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Povídali jsme si kriminalizaci komunálních politiků, o přesunu kriminálního chování do kyber prostoru, o prostředcích orgánů činných v trestním řízení a jak můžou tyto trestné činy šetřit. Odpovědi na tyto a další otázky a…

Rozhovor s Liborem Vávrou

Tentokrát byl hostem studia epravo.cz předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Povídali jsme si o tom, zda jsou české soudy pomalé, o průtazích v některých soudních řízeních, co v současné době českým soudům nejvíce chybí, o roli současných médií v jednacích síních nebo o mediálním tlaku na soudce a státní…